Menu

Vaikų erdvė

NAUJIENOS!
Vaikų erdvėje įrengta garinė pirtis mūsų mažiesiems lankytojams, o baseinuose – mineralinis vanduo, kurio mineralizacija kaip Baltijos jūros vandens (~17 g/l).

Mažuosius lankytojus ir jų tėvelius vandens parkas nudžiugins specialiai jiems skirta NAUJA erdve, kurioje jie karstysis beždžionių tiltais ir landžios jų urvuose, maudysis kalnų upelyje, braidžios tikru jūros smėliu ir džiaugsis džiunglių gyvūnų draugija.

Tėveliai įspėjami nepalikti šioje erdvėje vaikų be priežiūros!

Vaikų erdvėje teikiamos vaikų priežiūros paslaugos.

VAIKŲ ERDVĖS TAISYKLĖS

 1. Vaikų erdvėje teikiamos vaikų priežiūros paslaugos. Vaikų priežiūros paslaugos vienu metu teikiamos ne daugiau nei 15 vaikų.
 2. Vaikų priežiūros paslaugos teikiamos vaikams nuo 5 m. iki 14 m., kurių tėvai pramogauja Druskininkų vandens parke.
 3. Vaikų priežiūros paslaugos nėra teikiamos kiekvienam prižiūrimam vaikui individualiai.
 4. Tėvai ar kiti už vaikus atsakingi suaugusieji asmenys prieš pirkdami vaikų priežiūros paslaugas privalo susipažinti su vaikų erdvės taisyklėmis, kurios yra viešai pateiktos vaikų erdvėje.
 5. Tėvai ar kiti už vaikus atsakingi suaugusieji asmenys vaikus nuo 5 m. iki 14 m. vaikų priežiūrai gali palikti tik įvertinę jų fizines galimybes ir sveikatos būklę. Už vaikų sveikatos būklę atsako tėvai ar kiti už vaikus atsakingi suaugusieji asmenys.
 6. Prieš palikdami vaikus vaikų priežiūrai, tėvai ar kiti už vaikus atsakingi suaugusieji asmenys privalo patys susipažinti ir supažindinti savo vaikus su erdvėje esančiomis atrakcijomis.
 7. Vaikų erdvės darbuotojas visus prižiūrimus vaikus pažymi identifikacinėmis popierinėmis apyrankėmis, su kuriomis vaikai privalo būti tol, kol yra prižiūrimi darbuotojo.
 8. Tėvai ar kiti už juos atsakingi suaugusieji asmenys, paliekantys vaikus vaikų priežiūrai, pažymimi identifikacinėmis apyrankėmis. Bauda už pamestą apyrankę – 3 €.
 9. Vaikų priežiūros paslaugų pardavimas ir jų nutrūkimas, t.y. paslaugų teikimo pradžios ir pabaigos momentai, fiksuojami tėvų arba kitų už vaikus atsakingų suaugusiųjų asmenų lustinėse apyrankėse. Lustinės apyrankės priglaudimas prie vaikų erdvės skaitytuvo reiškia tėvų ar kitų už vaikus atsakingų suaugusiųjų asmenų patvirtinimą, kad jie yra susipažinę su vaikų erdvės taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Už vaikų priežiūros paslaugas sumokama išėjimo kasose.
 10. Vaikai nuo 1-erių iki 14-erių metų vaikų erdvėje gali pramogauti tik su vienu iš tėvų ar kitu už juos atsakingu suaugusiu asmeniu.
 11. Lankytojams, vandens parke besilankantiems su galiojančiu abonementu, visos vaikų priežiūros paslaugos yra mokamos.
 12. Kainos už vaikų (5-13 m.) priežiūros paslaugas:
  – vieno vaiko priežiūra 1 val. – 2,5 €;
  – vieno vaiko papildomai praleistas laikas 1-15 min.  – 1,5 €.
 13. Tėvai ar kiti už juos atsakingi suaugę asmenys, palikę vaikus priežiūrai numatytam laikui, jam pasibaigus turi juos pasiimti arba pratęsti jų priežiūros laiką.
 14. Jeigu tėvai ar kiti už vaikus atsakingi suaugę asmenys, palikę vaikus priežiūrai, jų neatsiima ilgiau nei buvo pažymėta vaikų priežiūros registracijos žurnale, papildomas laikas skaičiuojamas kas 1-15 min.
 15. Tėvams arba kitiems už vaikus atsakingiems suaugusiems asmenims pageidaujant, leidžiama likti su vaikais vaikų erdvėje nemokamai.
 16. Negalią turintys vaikai vaikų erdvėje gali pramogauti tik su vienu iš tėvų ar kitu už juos atsakingu suaugusiu asmeniu.
 17. Tėvai ar kiti už vaikus atsakingi suaugę asmenys, paliekantys vaikus priežiūrai, informuoja vaikų erdvės darbuotoją, kuriam laikui jie palieka vaikus ir nurodo, kaip tėvus būtų galima rasti.
 18. Vaikai privalo laikytis Druskininkų vandens parko taisyklių ir vaikų erdvėje dirbančio darbuotojo nurodymų.
 19. Vaikų erdvės darbuotojas turi teisę sunegalavusį ar susižeidusį vaiką nuvesti į medicinos punktą, o vandens parko darbuotojai privalo surasti vaiko tėvus ir juos informuoti apie vaiko buvimo vietą.
 20. Vaikai iki 3 m. į vaikų erdvę įleidžiami tik su specialiomis sauskelnėmis, skirtomis dėvėti vandenyje.
 21. Vaikams draudžiama kramtyti kramtomąją gumą, atsinešti su savimi maisto produktų, gėrimų ir juos vartoti.
 22. Vaikams draudžiama stumdytis, grubiai elgtis, sukelti sau ir kitiems vaikams pavojingas situacijas.
 23. Vaikams draudžiama turėti su savimi daiktų, kurie jiems nėra būtini vaikų erdvėje.
 24. Vaikams griežtai draudžiama liesti vaikų erdvėje esančius elektros prietaisus, laidus ir kitą techniką.
 25. Vaikų erdvėje esančiais atrakcionais / pirtimi būtina naudotis taip, kaip nurodo vaikų erdvės darbuotojas ir / arba įspėjamieji užrašai.
 26. Nusileidimo kalneliai skirti tik vaikams nuo 3 iki 14 metų.
 27. Į vaikų erdvėje esančią pirtį vaikai gali užeiti tik lydimi suaugusiojo asmens.
 28. Vaikai, kurie neklauso vaikų erdvės darbuotojo nurodymų, nesilaiko šių taisyklių, suradus jų tėvus ar kitus už juos atsakingus asmenis, yra grąžinami jų priežiūrai. Pinigai už sumokėtą, tačiau neišbūtą laiką, negrąžinami.
 29. Likus 30 min. iki vandens parko darbo laiko pabaigos, vaikų priežiūros paslaugos neteikiamos.