Menu

Program lojalnościowy „Przyjaciel AQUA”

Program lojalnościowy „Przyjaciel AQUA” 

1.      Cel programu – skupienie jak najszerszego grona lojalnych klientów.
2.      Istota programu – lojalny klient może zawczasu nabyć ze zniżką 6 jednakowych biletów do Parku Wodnego w Druskiennikach, które będzie mógł wykorzystać w przeciągu całego roku. Przy nabyciu 6 jednakowych biletów klient uzyskuje kartę imienną „Przyjaciel AQUA”. Ceny biletów podane są w tabelce poniżej.

Draugų plakatas PL2019-06-013.      Lojalny klient PWD jest Przyjacielem AQUA.
4.      Wstęp z kartą „Przyjaciel AQUA” – po przyjściu do Parku Wodnego w Druskiennikach osoba okazuje administratorowi kas kartę imienną „Przyjaciel AQUA” i dowód tożsamości.
5.      Opis programu:
– Osoba chętna zostać lojalnym klientem wypełnia ankietę (treść ankiety dostępna jest w trzech językach – litewskim, polskim, rosyjskim). Informacje dotyczące programu lojalnościowego klient może znaleźć na stronie internetowej PWD www.aquapark.lt lub uzyskać w kasach PWD.
– Przy nabyciu żądanego biletu w ramach programu klient okazuje administratorowi wypełnioną ankietę, w której podaje dni robocze lub weekendy i święta, czas trwania pobytu w parku wodnym (2 godz., 3 godz., 4 godz., cały dzień), część (C lub B+C) oraz typ biletu (osoba dorosła, senior, uczeń, dziecko), następnie okazuje dokument tożsamości ze zdjęciem posiadacza.
– Administrator kas przygotowuje kartę „Przyjaciel AQUA” zgodnie z żądaniem klienta i pobiera od klienta płatność za 6 wstępów.
6.     Karta „Przyjaciel AQUA” i jej ważność
– Karta „Przyjaciel AQUA” jest ważna przez jeden rok od dnia jej wydania (np. karta wydana w dniu 10.01.2018 ważna jest do dnia 10.01.2019), tj. w okresie ważności karty klient musi 6-krotnie odwiedzić Park Wodny w Druskiennikach.
– Po upływie okresu ważności karty „Przyjaciel AQUA” może ona zostać przedłużona w przypadku przyjęcia przez dyrektora firmy osobnej decyzji.
– W przypadku utraty / zniszczenia karty „Przyjaciel AQUA” jej posiadacz płaci 3 € za wydanie nowej karty i przeniesienie danych.
– Zniżki przysługujące posiadaczowi karty „Przyjaciel AQUA” nie podlegają sumowaniu z innymi zniżkami i nie dotyczą karnetów.
– Osobie, która nabyła kartę „Przyjaciel AQUA”, jednak ma zamiar zrezygnować z jej korzystania, zwrot pieniędzy nie przysługuje.

– Posiadacza karty „Przyjaciel AQUA” obowiązują wszelkie przepisy Parku Wodnego w Druskiennikach. Za nie przestrzeganie przepisów personel parku wodnego ma prawo do unieważnienia karty „Przyjaciel AQUA”.