Menu

Restauracja-pizzeria

skanaus PL

Godziny pracy:

I-IV 12.00 – 23.00
V 12.00 – 24.00

VI 11.00 – 24.00

VII 11.00 – 23.00