Menu

Taisyklės

DRUSKININKŲ VANDENS PARKO TAISYKLĖS

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1. „Druskininkų vandens parkas“ (toliau – Vandens parkas) – tai įspūdinga 20 pirčių erdvė (B dalis) ir vandens pramogų kompleksas su baseinais, pirtimis ir nusileidimo kalneliais (C dalis), esantys Vilniaus al. 13-2, Druskininkuose.

2. Vandens parko operatorius (toliau – Operatorius) – UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ (reg. adresas Vilniaus al. 13-1, Druskininkai, įmonės kodas 300076944, PVM mok. kodas LT100001786717, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras, Alytaus fil.).

3. Lankytojas – kiekvienas asmuo, kuris operatoriaus nustatyta tvarka įsigijo bilietą, abonementą, gavo leidimą ar kitais operatoriaus nustatytais būdais pateko į Vandens parką per įėjimo vartelius. Bilietų, abonementų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas, tvarką nustato šios taisyklės (toliau -Taisyklės).

4. Šios Taisyklės nustato Vandens parko lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, Vandens parko operatoriaus ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas, bilietų pardavimo, papildomų paslaugų teikimo sąlygas. Vandens parko taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti kiekvieno lankytojo malonų poilsį, gerą nuotaiką Vandens parke ir išvengti nemalonių nesusipratimų, traumų ar praradimų.

5. Šios Taisyklės privalomos visiems Vandens parko lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Asmuo, prieš sudarydamas sutartį paslaugoms pirkti (t.y. prieš nusipirkdamas bilietą, abonementą), privalo įdėmiai susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir, naudodamasis Vandens parko paslaugomis, jų laikytis.

6. Kiekvienas asmuo, pirkdamas bilietą, abonementą ir gaudamas lustinę apyrankę, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis. Vandens parko taisyklės, vandens atrakcionų, nusileidimo kalnelių instrukcijos sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Lankytojas pats atsako už pasekmes, atsiradusias dėl šių Taisyklių nežinojimo ar nesilaikymo.

7. Teisę naudotis Vandens parko teikiamomis paslaugomis turi visų amžiaus kategorijų asmenys, išskyrus šiose taisyklėse numatytas išimtis.

8. Vandens parko lankymo išimtys (draudžiama lankytis):

8.1. infekcinėmis ligomis sergantiems asmenims;

8.2. asmenims, kurie serga konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis;

8.3. asmenims su atviromis žaizdomis;

8.4. asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;

8.5. asmenims, neturintiems elektroninio bilieto (lustinės apyrankės);

8.6. asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;

8.7. asmenims, kurių elgesys kelia pavojų Vandens parkui, jo saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms.

9. Vaikai iki 14 metų gali lankytis Vandens parke tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusiųjų asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimo spintelių saugų užrakinimą.

10. Paliktus be priežiūros vaikus iki 14 m. Vandens parko darbuotojai turi teisę nuvesti į vaikų priežiūros erdvę. Už paliktų be priežiūros vaikų, nuvestų į vaikų priežiūros erdvę, buvimo laiką joje tėvai turi susimokėti.

11. Vaikų iki 14 m. amžiaus grupių vadovai arba atsakingi asmenys visiškai atsako už tai, kad grupės nariai laikytųsi taisyklių, personalo nurodymų.

12. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų negalios reikalinga kito asmens priežiūra, Vandens parke gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens. Pirčių erdvė nėra pritaikyta neįgaliesiems su vežimėliais.

13. Asmenys iki 18 m. gali pramogauti tik Vandens parko vandens pramogų komplekse. Asmenims iki 13 m. gali būti taikomi apribojimai naudotis tam tikrais nusileidimo kalneliais ir / arba baseinais. Informacija apie apribojimus yra nurodyta prie kiekvieno nusileidimo kalnelio ir / arba baseino, arba ją turi teisę nurodyti gelbėtojas.

14. Atliekant techninę profilaktiką, apie tai įspėjus iš anksto, Vandens parkas gali būti laikinai uždarytas.

15. Lankytojai privalo palikti pirčių erdvę ir vandens pramogų kompleksą likus 5 min. iki Vandens parko darbo pabaigos arba nedelsiant po personalo nurodymo.

 

II. BILIETŲ, ABONEMENTŲ KAINA, ĮSIGIJIMO TVARKA

16. Bilietų į Vandens parką kainas nustato Operatorius. Bilietų kainos pateikiamos Vandens parko kasose ir interneto puslapyje www.aquapark.lt.

17. Bilietus galima įsigyti Vandens parke esančiose kasose, interneto puslapiuose www.aquapark.lt ir  www.geradovana.lt.

18. Parduodamų bilietų kiekis ir išduodamų lustinių apyrankių skaičius turi atitikti faktinį įeinančių per įėjimo vartelius asmenų skaičių.

19. Abonementus galima įsigyti tik Vandens parke esančiose kasose, prieš tai užpildžius specialią anketą.

20. Personalo prašymu asmuo/lankytojas privalo pateikti asmens tapatybės dokumentą.

21. Bilietai neparduodami likus 1 valandai iki Vandens parko uždarymo, bilietai gali būti laikinai neparduodami dėl techninių kliūčių arba kai užimtos visos daiktų saugojimo spintelės.

22. Asmeniui, įsigijusiam bilietą, abonementą ir nusprendusiam nesinaudoti Vandens parko paslaugomis, pinigai už bilietą, abonementą negrąžinami.

23. Asmuo, įsigijęs bilietą į Vandens parką, jo negali pasikeisti į kito tipo bilietą.

24.Asmeniui, pametusiam abonementą, jo prašymu, gali būti išduodamas abonemento dublikatas. Abonemento dublikato kaina – 2,9 €.

25. Už grubius šių Taisyklių pažeidimus, Vandens parkas turi teisę panaikinti abonemento galiojimą.

26. Dėl techninių kliūčių, didelių renginių metu, dėl kitų svarbių priežasčių Vandens parke laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis: sūkurinėmis voniomis, nusileidimo kalneliais, baseinais, pirtimis ir kt. Tuo atveju bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.

27. Vaikams iki 3 m. bet kokios trukmės bilieto kaina 0,5 €.

28. Asmenys, norintys įsigyti bilietą su nuolaida, privalo pateikti teisę gauti nuolaidą patvirtinantį dokumentą (skrajutę, kortelę, pažymėjimą ar kt.).

29. Jei lankytojas, jau išėjęs iš Vandens parko, pageidauja pakartotinai patekti į Vandens parko teritoriją, jis turi įsigyti naują bilietą.

 

III. LUSTINĖ APYRANKĖ, JOS PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS

30. Parduodant bilietą/abonementą į Vandens parką, išduodama atitinkamos spalvos lustinė apyrankė, kuri priskiriama kiekvienam lankytojui individualiai.

31. Gavus lustinę apyrankę per 15 min. būtina įeiti per įėjimo vartelius. Neaktyvavus lustinės apyrankės per 15 min. ji automatiškai blokuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.

32. Gavusiems lustinę apyrankę suteikiamas kreditas, kurį lankytojas gali naudoti pirkdamas  papildomas paslaugas Vandens parke (nuomos punkte, baruose, kavinėse ir t.t.):

32.1. vaikams nuo 3 iki 7 metų kreditas nesuteikiamas;

32.2. vaikams nuo 7 iki 18 metų kreditas – 14,48 eurų;

32.3. suaugusiems, perkantiems 2, 3 ar 4 valandų bilietus, kreditas – 28,96 eurų. Perkantiems visos dienos bilietą – kreditas 43,44 eurų.

33. Viešbučio „Aqua“ svečiams lustinės apyrankės gali būti išduodamos viešbučio registratūroje.

34. Lankytojui, išnaudojusiam kredito limitą ir norinčiam jį atstatyti, privaloma apmokėti savo sąskaitą grynaisiais pinigais ar mokėjimo kortelėmis išėjimo kasose.

35. Gavę lustines apyrankes asmenys turi įeiti per įėjimo vartelius po vieną, priglausdami apyrankę prie skaitytuvo, esančio ant vartelių. Praleistas laikas Vandens parke pradedamas fiksuoti nuo to momento, kai asmuo įeina per įėjimo vartelius ir stabdomas tada, kai lankytojas įmeta apyrankę į surinktuvą bei išeina per išėjimo vartelius.

36. Su lustine apyranke Vandens parko teritorijoje lankytojas gali:

36.1. atrakinti ir užrakinti daiktų saugojimo spintelę;

36.2. pirkti baruose, kavinėse, nuomos punkte ir t.t.;

36.3. infoterminaluose matyti informaciją apie savo bilieto tipą, užrakintos spintelės numerį, buvimo trukmę ir apie suteikto kredito išnaudojimą.

37. Lankytojui praradus lustinę apyrankę ar sugadinus elektroninę jos dalį privaloma prieiti prie išėjimo kasų.

38. Jei lankytojui iškyla neaiškumų dėl naudojimosi lustine apyranke tvarkos, jis gali kreiptis į personalą.

39. Prieš išeidamas iš Vandens parko lankytojas turi atsiskaityti išėjimo kasoje. Tuomet yra parodomas lankytojo Vandens parke praleistas laikas bei lankytojo mokėtina suma už Vandens parke jam suteiktas paslaugas ir / ar jo nupirktas prekes.

40. Išėjus anksčiau, t.y. neišbuvus viso skirto laiko limito, pinigai už neišbūtą laiką lankytojui negrąžinami.

41. Už buvimo Vandens parke laiko limito viršijimą (laiką, už kurį nebuvo sumokėta įsigyjant lustinę apyrankę) arba už išėjimą po oficialių Vandens parko darbo valandų atsiskaitoma taip:

41.1. lankytojui viršijus bilieto laiko limitą, skaičiuojamas mokestis už papildomai praleistą laiką nuo pirmos minutės 30 minučių laiko intervalais;

41.2. mokestis skaičiuojamas pagal tuo metu galiojančius įkainius ir sumokamas išėjimo kasoje.

42. Lankytojui, pasinaudojusiam SPA centro paslaugomis, suteikiamas papildomas laiko limitas lygus jo SPA centre atliktos procedūros trukmei. Procedūros trukmę fiksuoja SPA centro administratorius.

43. Jei lankytojas negali sumokėti už papildomai praleistą laiką ar suteiktas paslaugas, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

44. Lankytojai, padarę žalą Vandens parkui, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, atsako jų tėvai (globėjai) arba lydintys asmenys.

 

IV. KITA BENDRA INFORMACIJA

45. Vandens parko darbo laikas nurodytas prie įėjimo į Vandens parką, interneto svetainėje www.aquapark.lt.

46. Nusileidimo kalnelių ir pirčių darbo laikas darbo dienomis nesezono metu yra skelbiamas internetinėje svetainėje www.aquapark.lt ir įėjimo kasose.

47. Vandens parke asmenys dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis visoje Vandens parko teritorijoje, išskyrus pirčių erdvę.

48. Vandens parke lankytojai privalo avėti šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje aplinkoje.

49. Rūkyti lankytojams leidžiama tik tam skirtose, specialiai pažymėtose vietose.

50. Lankytojai privalo persirengti tik specialiai tam įrengtose persirengimo kabinose. Savo drabužius, lauko avalynę bei mobiliuosius telefonus su nustatyta begarse aplinka privalo užrakinti daiktų saugojimo spintelėje.

51. Vertingus daiktus rekomenduojame palikti nuomojamuose seifuose. Informaciją apie seifų nuomą gali suteikti Vandens parko personalas.

52. Vandens parkas neatsako už lankytojų asmeninius daiktus, paliktus persirengimo kabinose ir  neužrakintose daiktų saugojimo spinelėse, nuomojamuose seifuose.

53. Kai užrakinama daiktų saugojimo spintelė, užrakto korpuse užsidega raudonos spalvos indikatorius, kai atrakinama – indikatorius tampa neaktyvus. Lankytojai privalo kruopščiai patikrinti, ar patikimai užrakinta daiktų saugojimo spintelė. Spintelių naudojimosi instrukcijos yra pateiktos ant daiktų saugojimo spintelių durelių.

54. Kiekvienas lankytojas turi teisę naudotis ne daugiau kaip viena daiktų saugojimo spintele. Bandant naudotis daugiau kaip viena daiktų saugojimo spintele, tokie lankytojų veiksmai vertinami kaip įsilaužimas į ne savo spintelę.

55. Iškilus neaiškumams dėl spintelių užrakinimo, prašome kreiptis į Vandens parko personalą.

56. Už asmeninius ir išnuomotus daiktus (rankšluosčius, šlepetes ir kt.) Vandens parkas neatsako.

57. Lankytojai iki 18 metų į pirčių erdvę neįleidžiami.

58. Alkoholiniai gėrimai bei tabako gaminiai lankytojams Vandens parko kavinėse ir baruose lankytojams iki 18 metų neparduodami.

59. Pirčių erdvė yra skirta relaksacijai, poilsiui, todėl čia privalu laikytis tylos ir gerbti kitų lankytojų poilsį.

60. Pirčių erdvėje  kiekvienas lankytojas privalo turėti didelį rankšluostį arba chalatą.

61. Vandens pramogų komplekse privaloma būti su maudymosi apranga (ne ilgesne nei iki kelių), pirčių erdvėje galima būti ir be maudymosi aprangos, t.y. nuogiems.

62. Prieš įeinant į vandens pramogų kompleksą arba pirčių erdvę ir išeinant iš jų, lankytojams būtina nusiprausti po dušu.

63. Rankšluosčius, chalatus, liemenes, gultus vaikams, seifus galima išsinuomoti Vandens parko nuomos punkte. Tokiu atveju lustinėje apyrankėje fiksuojami duomenys apie paslaugos suteikimą. Išnuomoti daiktai ir seifo žetonai panaudojus grąžinami į nuomos punktą, pažymint lustinėje apyrankėje apie daikto grąžinimą.

64. Vandens pramogų komplekse veikia medicinos punktas. Lankytojams, patyrusiems sužalojimų ar turint kitų sveikatos sutrikimų, suteikiama pirmoji medicinos pagalba.

65. Lankytojai privalo nedelsdami palikti Vandens parką, jeigu to reikalauja Vandens parko personalas (pvz., evakuacijos atveju).

66. Vandens parke nepilnamečiams iki 14 m. galima pramogauti jiems skirtoje vaikų erdvėje. Vaikų erdvėje negalima palikti vienų nepilnamečių be suaugusiųjų priežiūros.

67. Vaikų erdvėje teikiamos mokamos vaikų priežiūros paslaugos. Vaikų priežiūros erdvės taisyklės yra neatskiriama šių Taisyklių dalimi.

 

V. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

68. Lankytojas turi teisę:

68.1. naudotis Vandens parke teikiamomis paslaugomis;

68.2. reikalauti, kad Operatorius atlygintų lankytojo patirtą žalą, atsiradusią dėl operatoriaus kaltės, šiose Taisyklėse ir LR teisės aktuose nustatyta tvarka.

69. Lankytojas įsipareigoja:

69.1. prieš pradėdamas naudotis Vandens parko teikiamomis konkrečiomis paslaugomis, įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia jomis naudotis. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka pačiam lankytojui;

69.2. būdamas Vandens parke ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų;

69.3. būdamas Vandens parke segėti ir naudotis tik jam priskirta lustine apyranke;

69.4. vykdyti personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi Vandens  parke;

69.5. naudotis nusileidimo kalneliais ir / arba baseinais taip, kaip to reikalauja atitinkamo nusileidimo kalnelio ir / arba baseinų taisyklės;

69.6. laikytis atskirų taisyklių bei nuorodų, pateikiamų kiekvieno nusileidimo kalnelio starto aikštelėje;

69.7. naudoti tik tam nusileidimo kalneliui, baseinui skirtas padangas (srauniojoje upėje ir jūros bangų baseine naudoti tik tam skirtas vienvietes padangas, nusileidimo kalneliuose naudoti tik tam skirtas dvivietes arba vienvietes padangas);

69.8. nusileidęs vandens nusileidimo kalneliu nedelsiant palikti nusileidimo baseinėlį;

69.9. pasinaudojęs nusileidimo kalnelių, baseinų padangomis, padėti jas atgal į tam skirtą vietą.

69.10. esant bet kokiems neaiškumams dėl naudojimosi Vandens parko paslaugomis, kreiptis į atsakingus Vandens parko darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo.

 

 

VI. OPERATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

70. Operatorius turi teisę:

70.1. į Vandens parką neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti Vandens parko tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, higieninei Vandens parko būklei ir / ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;

70.2. į Vandens parką neįleisti asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių Taisyklių;

70.3. bet kuriuo metu pakeisti Vandens parke teikiamų paslaugų sąrašą ir / ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;

70.4. pašalinti iš Vandens parko lankytojus, kurie pažeidžia Vandens parko taisykles, nepaiso Vandens parko teritorijoje išdėstytų įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo personalo nurodymų. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami;

70.5. Vandens parko Operatorius turi teisę Vandens parke ar tam tikroje Vandens parko atskiroje dalyje rengti uždarus vakarus.

70.6. Vandens parko Operatorius turi teisę rengti koncertus, pasirodymus pirčių erdvėje, kurių metu laikinai nevykdomi 59 punkto reikalavimai. Informacija apie renginius iš anksto pateikiama interneto svetainėje www.aquapark.lt.

71. Operatorius įsipareigoja teikti lankytojams paslaugas Vandens parke, laikantis atitinkamų LR norminių teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių nuostatų .

 

VII. REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS

72. Vandens parko administracija rekomenduoja šiame parke planuojantiems pramogauti lankytojams įvertinti savo fizines galimybes ir sveikatą (pvz. lėtinius susirgimus, traumas, nėštumą ir t.t.), nes Vandens parko pramogoms naudojamos žmogaus fizinės jėgos ir aktyvumas

73. Viršutinius drabužius šaltuoju metų laiku rekomenduojama palikti drabužinėse. Vandens parkas neatsako už lankytojų drabužinėse paliktų drabužių kišenėse esančius daiktus.

74. Lankytojams, nešiojantiems akinius, naudojantis Vandens parke teikiamomis paslaugomis, galima juos palikti specialiose nesaugomose lentynėlėse.

75. Lankytojams nerekomenduojama į Vandens parką neštis brangių ir vertingų daiktų (papuošalų, grandinėlių, žiedų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.

76. Lankytojams nerekomenduojama naudotis Vandens parke teikiamomis paslaugomis segint bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą patiems lankytojams ir / ar Vandens parko inventoriui.

77. Su konkrečių paslaugų teikimu susijusios rekomendacijos yra nustatytos kituose šių Taisyklių skyriuose.

78. Muzikos ir šviesos (lazerių) šou metu, kai Vandens parke išjungiamos šviesos, rekomenduojama būti itin atsargiems ir atidiems.

79. Naudotis jūros bangų baseinu ir srauniąja upe rekomenduojama tik gerai mokantiems plaukti. Srauniosios upės greitis 1,2 m/s, gylis 1,5 m.

 

VIII. BENDROSIOS ELGESIO TAISYKLĖS

80. Tam tikrose, atidumo reikalaujančiose vietose, iškabinti įspėjamieji ženklai.

81. Didžiajame baseine (vandens pramogų komplekse) vyksta vandens gimnastika. Lankytojams, dalyvaujantiems gimnastikoje, privalu laikytis baseinų instruktorių nurodymų.

82. Lankytojai privalo laikytis kiekvieno nusileidimo kalnelio naudojimosi taisyklių bei personalo nurodymų.

83. Vaikams (priklausomai nuo jų amžiaus) leidžiama leistis šiais vandens nusileidimo kalneliais:

83.1. nuo 3 metų vaikams – vaikų erdvės kalneliais;

83.2. nuo 8 metų vaikams – kalneliu „Srautas“;

83.3. nuo 10 metų vaikams – kalneliu „Azartas“;

83.4. vaikams nuo 12 metų, o su lydinčiais suaugusiais asmenimis – ir nuo 8 metų, leidžiama leistis vandens nusileidimo kalneliu „Bermudai“;

83.5. vaikams nuo 13 metų leidžiama leistis vandens nusileidimo kalneliais: „Adrenalinas“, „Sūkurys“, „Ekstremalus“.

84. Prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, būtina nusiprausti duše.

85. Į sausas pirtis galima įeiti tik turint didelį rankšluostį arba chalatą, kurį būtina pirtyje pasitiesti ant medinių gultų po visu kūnu.

86. Poilsio zonose ant krėslų ir gultų privalu po visu kūnu pasitiesti rankšluostį arba chalatą.

87. Šlepetes būtina palikti prie įėjimo į sausąją pirtį.

88. Įėjus į garinę pirtį ir prieš išeinant iš jos, suolą būtina nuplauti vandeniu.

 

IX. DRAUDIMAI VANDENS PARKE

89. Vandens parke draudžiama:

89.1. atsinešti su savimi stiklinių, dūžtančių, aštrių daiktų;

89.2. atsinešti su savimi maisto produktų bei gėrimų;

89.3. lankytis su gyvūnais;

89.4. naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garsą skleidžiančiais prietaisais;

89.5. čiuožinėti laiptų turėklais, laipioti plieninėmis konstrukcijomis ar kitaip gadinti Vandens parke esantį inventorių;

89.6. garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti (lankytojas gali paslysti ir susižaloti), stumdytis;

89.7. naudotis Vandens parko paslaugomis dėvint netinkamus drabužius (pvz. apatinius rūbus);

89.8. spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose;

89.9. palikti vaikus iki 14 m. be priežiūros;

89.10. nepilnamečiams asmenims iki 18 metų pirkti ir vartoti alkoholinius gėrimus;

89.11. rūkyti ne tam skirtose vietose;

89.12. avėti lauko avalynę, išskyrus erdvę iki persirengimo kabinų;

89.13. avėti ne plaukiojimui skirtą avalynę vandenyje;

89.14. stumdytis, grubiai elgtis, trukdyti kitiems lankytojams naudotis Vandens parko paslaugomis;

89.15. lankytojui naudotis ne jam priskirta lustine apyranke.

90. Vandens pramogų komplekse draudžiama:

90.1. neštis gėrimus bei maistą iš barų, kavinių į baseinus, sūkurines vonias, pirtis;

90.2. įlipti į didįjį baseiną ar išlipti iš jo ne tam skirtose vietose;

90.3. šokinėti į vandenį nuo didžiojo baseinų kraštų, sūkurinių vonių ir uolų siekiant nardyti;

90.4. sukelti pavojingas sau ir kitiems lankytojams situacijas;

90.5. naudoti padangas, skirtas srauniajai upei ir jūros bangų baseinui, kituose baseinuose ir / arba nusileidimo kalneliuose;

90.6. nusileidimo kalnelių padangas naudoti srauniojoje upėje ir jūros bangų baseine;

90.7. plaukioti jūros bangų baseine, kai personalas draudžia tai daryti;

90.8. priartėti prie jūros baseine esančio plūduro ir jį liesti;

90.9. tėvams palikti vaikus iki 14 m. vienus be priežiūros;

90.10. vaikams iki 3 metų maudytis baseinuose be specialių sauskelnių;

90.11. nemokantiems plaukti lankytojams būti baseinuose, srauniojoje upėje, be gelbėjimosi liemenių arba be ant rankų užmaunamų pripučiamų pagalvėlių;

90.12. nėščioms moterims naudotis nusileidimo kalneliais;

90.13. naudotis neveikiančiais nusileidimo kalneliais;

90.14. leistis vandens nusileidimo kalneliais sėdint ant tam nepritaikytų daiktų;

90.15. įlipti į vandens nusileidimo kalnelio starto vietą šviečiant raudonam šviesoforo signalui ir / ar draudžiant personalui;

90.16. leistis nusileidimo kalneliais, jei lankytojai dėvi neatsparius trinčiai maudymosi kostiumėlius ar glaudes, maudymosi aprangą su metaliniais užtrauktukais, sagtimis, segtukais, spraustukais;

90.17. leistis nusileidimo kalneliu „Azartas“, jeigu svoris didesnis nei 80 kg, leistis nusileidimo kalneliais „Ekstremalus“ ir „Adrenalinas“,  jeigu svoris didesnis nei 120 kg;

90.18. leistis grupėmis;

90.19. leistis kitomis pozicijomis, išskyrus nurodytas informacijoje, taisyklėse prie nusileidimo kalnelių ar kaip nurodo instruktorius starto vietoje;

90.20. naudotis vandens nusileidimo kalneliais apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;

90.21. naudotis vandens nusileidimo kalneliais, kai personalas ar įspėjamieji užrašai draudžia tai daryti;

90.22. naudotis nusileidimo kalneliais, kai dėl techninių kliūčių sustabdytas nusileidimo kalnelio veikimas;

90.23. sudaryti situacijas, kurios galėtų pakenkti kitiems Vandens parko lankytojams;

90.24. įsibėgėjus įšokti į nusileidimo kalnelio angą, įsisiūbuoti, siekiant padidinti slydimo greitį ar atlikti nusileidimo kalnelio viduje kitus neleistinus veiksmus (verstis, iššokti iš pripučiamų ratų ir kt.), galinčius sukelti pavojingas situacijas pačiam lankytojui ir / arba kitiems lankytojams;

90.25. naudotis nusileidimo kalneliais asmenims, kuriems sugipsuotos ar sutvarstytos galūnės.

90.26.  vaikų erdvės nusileidimo kalneliais naudotis vyresniems nei 14 m. asmenims.

91. Pirčių erdvėje draudžiama:

91.1. atsinešti į pirtis ir jose naudoti savo užpilus, ekstraktus ir vantas;

91.2. pirtyse patiems pilti vandenį ant akmenų;

91.3. pirtyse naudoti kosmetikos priemones;

91.4. reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus;

91.5. šokinėti nuo baseinų kraštų ir uolų;

91.6. filmuoti ir fotografuoti;

91.7. neštis gėrimus bei maistą iš barų į pirtis;

91.8. neštis maistą iš barų į baseinus ir sūkurines vonias;

91.9. pilti gėrimus į baseinus ar sūkurines vonias;

91.10. rezervuoti vietas ant gultų ir krėslų. Ant gultų ir krėslų paliktus rankšluosčius, chalatus pirtininkai turi teisę pakabinti ant kabyklų;

91.11. rezervuoti vietas pirtyse. Likus 5 minutėms iki pirčių programos pradžios, pirtininkas turi teisę surinkti rankšluosčius ir chalatus žyminčius pirtyse rezervuotą vietą;

91.12. pirtyse būti apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų.

 

X. ATSAKOMYBĖ

92. Lankytojas, padaręs žalą Vandens parkui, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir / ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.

93. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Vandens parko taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.

94. Numatytos materialinės žalos kompensacijos:

94.1. už prarastą lustinę apyrankę ar sugadintą elektroninę jos dalį vaikams nuo 3 iki 7 metų – 8,69 €;

94.2. už prarastą lustinę apyrankę ar sugadintą elektroninę jos dalį vaikams nuo 7 iki 18 metų – 14,48 €;

94.3. už prarastą lustinę apyrankę ar sugadintą elektroninę jos dalį suaugusiems, pirkusiems 2, 3 ar 4 valandų bilietus – 28,96 €, pirkusiems visos dienos bilietą – 43,44 €.

94.4. už prarastą lustinę apyrankę, kuria lankytojas nesinaudojo pirkdamas papildomas paslaugas ir kuri buvo deaktyvuota, o vietoj jos lankytojui išėjimo kasose išduota nauja – 8,69 €;

94.5. už prarastą lustinę apyrankę, kuria lankytojas naudojosi pirkdamas papildomas paslaugas ir kuri buvo deaktyvuota, o vietoj jos lankytojui išėjimo kasose išduota nauja, lankytojas sumoka 8,69 € baudą ir apmoka už papildomas paslaugas;

94.6. už prarastą lustinę apyrankę, kuria pasinaudojo kitas asmuo, o lankytojas neįvykdė 37 punkto reikalavimo, lankytojas, pametęs apyrankę, turi sumokėti baudą ir apmokėti su jam priskirta lustine apyranke pirktas papildomas paslaugas.

95. Lankytojas visiškai atsako už išsinuomotus daiktus, juos praradus kompensuoja Vandens parkui patirtą žalą. Negrąžinus arba sugadinus išnuomotą daiktą, lankytojas išėjimo kasose sumoka numatytą baudą:

95.1. už negrąžintą / sugadintą rankšluostį – 11,58 €;

95.2. už negrąžintą / sugadintą chalatą – 23,17 €;

95.3. už negrąžintą / sugadintą liemenę – 28,96 €;

95.4. už negrąžintą / sugadintą gultą vaikams – 72,41 €.

96. Už prarastą drabužinės numeriuką mokama 4,34 € bauda.

97. Lankytojas, patyręs turtinę ir / ar neturtinę žalą Vandens parke, nedelsdamas turi pranešti apie tai Vandens parko darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir / ar turtui nenagrinėjami.

98. Lankytojui Vandens parke patyrus turtinę ir / ar neturtinę žalą dėl Operatoriaus kaltės, Operatorius atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.

99. Operatorius nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo Vandens parke patirtą turtinę ir / ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir / ar rekomendacijų.

100. Operatorius neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar už tai, kad jie buvo prarasti ir / ar iš dalies sugadinti, įskaitant ir lankytojų maudymosi kostiumus, kurie buvo apgadinti naudojantis nusileidimo kalneliais.

101. Vandens parkas už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Vandens parko personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

 

ATMINKITE, JOG PATYS ESATE ATSAKINGI UŽ SAVO IR KITŲ VANDENS PARKO LANKYTOJŲ SAUGUMĄ!

DĖKOJAME, KAD LAIKOTĖS VANDENS PARKO TAISYKLIŲ.