Procedury

Pdstawowe zabiegi lecznicze

Cena ze wskaza-niami lekarskimi
Cena bez wskazań lekarskich
Borowinowe aplikacje
Kaina be gydytojo rek. 10,00 €
Kaina su gydytojo rek. 8,50 €

Skuteczna w leczeniu przewlekłych stanów zapalnych, schorzeń pochodzenia alergicznego i autoimmunologicznego, chorób stawów, mięśni, układu trawienia, obwodowego układu nerwowego, schorzeń ginekologicznych i urologicznych.

Kąpiel jodowo-bromowa
Kaina be gydytojo rek. 8,00 €
Kaina su gydytojo rek. 7,00 €

Kąpiel pozytywnie wpływa na krążenie krwi, reguluje ciśnienie tętnicze, poprawia przemianę materii, ma działanie przeciwzapalne.

Konsultacja lekarska - 5,00 €
 
 

Na podstawie przeprowadzonego wywia-du lekarz układa plan leczenia indywidualnie dla każdego pacjenta.

Konsultacje lekarskie potrzebne do osób leczonych dłużej niż trzy dni.

Wskazania lekarskie - 2,00 €
 
 

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu lekarz układa plan leczenia indywidualnie dla każdego pacjenta.

 Rekomendacja wystarczające osób otrzymujących leczenie przez okres do 3 dni.

Kąpiel borowinowa
Kaina be gydytojo rek. 11,50 €
Kaina su gydytojo rek. 10,00 €
Skuteczna w leczeniu przewlekłych stanów zapalnych, schorzeń pochodzenia alergicznego i autoimmu-nologicznego, chorób stawów , mięśni, układu trawienia, obwodowego układu nerwowego, schorzeń ginekologicznych i urologicznych.
Kąpiel solankowa „Sveikata“ (Zdrowie)
Kaina be gydytojo rek. 6,00 €
Kaina su gydytojo rek. 5,00 €
Skuteczna w leczeniu chorób układu nerwowego, naczyń krwionośnych serca, układu odpornościo-wego, stawów , kręgosłupa, niektórych chorób skóry. Mineralizacja  7,62  g/l
Kąpiel solankowa „Grožis“ („Piękno”)
Kaina be gydytojo rek. 6,00 €
Kaina su gydytojo rek. 5,00 €
Skuteczna w leczeniu chorób układu nerwowego, naczyń krwionośnych serca, układu odpornościo-wego, stawów , kręgosłupa, niektórych chorób skóry. Mineralizacja  26,0  g/l
Kąpiel solankowa „Sūrutis“
Kaina be gydytojo rek. 7,30 €
Kaina su gydytojo rek. 6,00 €
Skuteczna w leczeniu chorób układu nerwowego, naczyń krwionośnych serca, układu odpornościo-wego, stawów, kręgosłupa, niektórych chorób skóry. Mineralizacja  35,0  g/l
Kąpiel kwasowęglowa
Kaina be gydytojo rek. 7,30 €
Kaina su gydytojo rek. 6,00 €
O działaniu leczniczym decyduje rozto-piony gaz kwasu węglowego, którego stężenie w wodzie mine-ralnej sięga do 1g/l. Kąpiel pomaga w leczeniu chorób serca i naczyń krwionośnych, niektórych chorób układu oddechowe-go, zaburzeń funkcyjnych centralnego układu nerwowego,  objawów klimakterycznych, zaburzeń przemiany materii (otyłości, cukrzycy).
Kąpiel terpentynowa
Kaina be gydytojo rek. 7,30 €
Kaina su gydytojo rek. 6,00 €
Biała emulsja terpentynowa jest skutecz-nym środkiem w leczeniu chorób stawów, układu oddecho-wego, przy zaburzeniach krążenia kończyn dolnych, miażdżycy naczyń krwionośnych nóg.
Kąpiel perełkowa
Kaina be gydytojo rek. 7,30 €
Kaina su gydytojo rek. 6,00 €
Podstawę leczniczego działania stanowi woda mineralna i powietrze. Woda pobudza receptory skóry, natomiast bąbelki powietrza masują, rozluźniają mięśnie, działają uspokajająco na centralny układ nerwowy, rozpraszają zmęczenie, redukują stres i poprawiają sen.
Kąpiel ziołowa
Kaina be gydytojo rek. 8,00 €
Kaina su gydytojo rek. 7,00 €
Ekologiczna mieszanka ziołowa wzmaga działa-nie wody mineralnej i leczy zaburzenia funkcyjne układu nerwowego, zmniejsza wyczerpanie nerwowe, bóle głowy, bezsenność, poprawia biotonus organizmu.
Kąpiel ziołowo-perełkowa
Kaina be gydytojo rek. 9,30 €
Kaina su gydytojo rek. 8,00 €
Podstawę leczniczego działania stanowi woda mineralna, powietrze i ekologiczna mieszanka ziołowa. Woda pobudza receptory skóry , bąbelki powietrza i  mieszanka ziołowa masują, rozluźniają mięśnie, działają uspo-kajająco na centralny układ nerwowy , rozpraszają zmęczenie, redukują stres i poprawiają sen.
Kąpiel wirowa
Kaina be gydytojo rek. 7,00 €
Kaina su gydytojo rek. 6,00 €
Skuteczna  w leczeniu  różnych  powikłań  pourazo-wych, stanów  zapalnych  stawów  i  mięśni, niewydolności  krą-żenia  kończyn  dolnych.
Masaż podwodny
Kaina be gydytojo rek. 11,50 €
Kaina su gydytojo rek. 10,00 €
Gimnastyka bierna mięśni. Masaż wykony-wany w specjalnej wannie przy użyciu strumienia wody , stoso-wany w schorzeniach stawów i kręgosłupa, w leczeniu chorób obwodowego układu nerwowego, łagodzeniu skutków urazów,  a także w leczeniu zaburzeń trawiennych i przemiany materii.
Kąpiel wertykalna
Kaina be gydytojo rek. 8,00 €
Kaina su gydytojo rek. 7,00 €
Zabieg leczniczy rozciągania kręgosłupa w wodzie na bazie wody mineralnej. To jedna z najbardziej sku-tecznych metod leczenia zapalenia kręgosłupa, degeneracyj-nych chorób dystroficznych i ich powikłań (choroby Bechtere-wa, osteochondrozy , dyskogennego zapalenia korzonków i in.)
Krioterapia
Kaina be gydytojo rek. 14,00 €
Kaina su gydytojo rek. 12,00 €
Fizjoterapeutyczna metoda leczenia polega na oddziaływaniu na powierzchnię ciała pacjenta temperaturą -160 C.  Krótkotrwałe ochłodzenie ciała powoduje zmniejsze-nie bólu, zapalenia, wzmacnia odporność.
Dodatkowe procedury
Masaż stóp
Kaina be gydytojo rek. 1,50 €
Kaina su gydytojo rek. 1,50 €

Przyśpiesza  przemianę  materii, wzmacnia tkankę mięśniową, zwiększa elastyczność wiązadeł, ścięgien i mięśni, odpręża mięśnie oraz łagodzi ból.

Kąpiel czterokomorowa
Kaina be gydytojo rek. 5,00 €
Kaina su gydytojo rek. 4,00 €

Lecznicze kąpiele solankowe na kończyny. Skutecznie leczą różne choroby obwodowego układu nerwowego i naczyń krwionośnych, łagodzą bóle stawów drobnych.

Terapia tlenowa
Kaina be gydytojo rek. 2,00 €
Kaina su gydytojo rek. 2,00 €

W trakcie terapii oksygenowej tkanki sprawniej zaopatrywane są w tlen, przyspieszeniu ulega przemiana materii w komórkach i tkankach, zdecydowanie poprawia się jakość snu, myślenia, wzroku, słuchu. Zabieg ten jest skuteczny w przypadku przewlekłych chorób układu oddechowego i układu krążenia.

Inhalacje solankowe w uzdrowisku w druskiennikach
Kaina be gydytojo rek. -
Kaina su gydytojo rek. -
Uzdrowiskowa tężnia solankowa w Druskiennikach – to pierwsze tego typu urządzenie na Litwie. Jest konstrukcją zbudowaną z drewna iglastego i rozmaitych gałązek drzew. Spływająca po gałązkach solanka rozbija krople wody, a następnie paruje. Wytworzony naturalnie aerozol solankowy jest nasycony jonami wody i miesza się z czystym powietrzem kurortu w Druskiennikach, dzięki czemu powstaje specyficzny mikroklimat. Z uwagi na obecność minerałów, jonów dodatnich i ujemnych, przypomina mikroklimat morski. Aerozol solankowy wykorzystywany jest w leczeniu przewlekłych schorzeń górnych dróg oddechowych lub jako środek profilaktyczny wzmacniający układ odpornościowy i chroniący przed chorobami. Pacjenci samodzielnie wykonują zabieg, powoli spacerując wokół tężni w odległości 1 – 1,5 m lub wykonując ćwiczenia głębokiego oddychania na siedząco. Zalecany czas trwania zabiegu 20 – 40 min. Zaleca się, aby odbyć przynajmniej 3 seanse w celach profilaktycznych i leczniczych. Do inhalacji solankowych wykorzystywana jest woda mineralna „Sveikata“ (mineralizacja ~ 8 g/l) i woda mineralna „Sūrutis“ (mineralizacja ~ 55 g/l) w stosunku 1:1.
Terapia tlenova z masażem okolic oczu
Kaina be gydytojo rek. 3,20 €
Kaina su gydytojo rek. 3,20 €
Klasyczny masaż pleców miodem
Kaina be gydytojo rek. 18,30 €
Kaina su gydytojo rek. 15,00 €

Miód znacznie poprawia pracę układu krążenia i przepływ limfy, przyspiesza usuwanie z organizmu toksycznych produktów przemiany materii.

Masaż okolic oczu
Kaina be gydytojo rek. 2,00 €
Kaina su gydytojo rek. 2,00 €
Zabieg o działaniu uspokajającym i odprę-żającym. Masaż punktów akupunkturowych znajdujących się wokół oka przy pomocy wibracji i zmieniającego się ciśnienia powietrza.
Ogólny masaż ciała
Kaina be gydytojo rek. 35,00 €
Kaina su gydytojo rek. 30,00 €

Przyśpiesza  przemianę  materii, wzmacnia tkankę mięśniową, zwiększa elastyczność wiązadeł, ścięgien i mięśni, odpręża mięśnie oraz łagodzi ból.

Masaż klasyczny
Kaina be gydytojo rek. 6,00 €
Kaina su gydytojo rek. 5,00 €
Przyśpiesza przemianę materii, wzmacni a tkankę mięśniową, zwiększa el astyczność wiązadeł, ścięgien i mięśni, odpręża mięśnie oraz łagodzi ból.
Wibromasaż
Kaina be gydytojo rek. 2,00 €
Kaina su gydytojo rek. 2,00 €

Przyśpiesza  przemianę  materii, wzmacnia tkankę mięśniową, zwiększa elastyczność wiązadeł, ścięgien i mięśni, odpręża mięśnie oraz łagodzi ból.

Kinezyterapia (grupowa)
Kaina be gydytojo rek. 3,20 €
Kaina su gydytojo rek. 2,60 €
Leczenie ruchem pomaga usprawnić i zachować stan funkcjonalny kości i mięśni, układusercowo - naczyniowego, poprawić funkcjonowanie uszkodzonych organów.
Kinezyterapia (indywidualna)
Kaina be gydytojo rek. 6,00 €
Kaina su gydytojo rek. 5,20 €
Leczenie ruchem pomaga usprawnić i zachować stan funkcjonalny kościi mięśni, układusercowo - naczyniowego, poprawić funkcjonowanie uszkodzonych organów .
Kąpiel parafinowa dłoni
Kaina be gydytojo rek. 5,50 €
Kaina su gydytojo rek. 4,50 €

Przyjemny leczniczy zabieg cieplny na dłonie. Lekarze polecają go osobom, które skarżą się na ciągle zimne dłonie, cierpią na zapalenie stawów palców u rąk.

Picie wody mineralnej
Kaina be gydytojo rek. 0,1 €
Kaina su gydytojo rek. 0,1 €
Woda mineralna – wody chlorkowe o niskiej i średniej mineralizacji. Zawarte w nich jony chlorku, sodu, potasu, wapnia, mikroelementy , substancje organiczne korzystnie wpływają na zaburzone funkcje organizmu. Woda mineralna stosowana jest jak o środek wspomagający układ  trawienny , zapobiegawczy i leczniczy w chorobach dróg moczowych oraz poprawiający przemianę materii. Woda źródlana „Aušra“ (mineralizacja 2,34 g/l) zalecana jest w leczeniu chorób przewlekłych układu moczowego i trawien-nego, natomiast woda źródlana „Druskininkai” (mineralizacja 8,04 g/l) w leczeniu chorób przewlekłych układu trawiennego.
Hydromasaż jamy ustnej
Kaina be gydytojo rek. 2,00 €
Kaina su gydytojo rek. 2,00 €

W trakcie hydromasażu jamy ustnej dziąsła są poddawane masażowi przy użyciu strumienia wody mineralnej. Zabieg jest skuteczny w przypadku paradontozy , odleżyn, owrzodzenia błony śluzowej.

Okłady borowinowe na dziąsło
Kaina be gydytojo rek. 2,00 €
Kaina su gydytojo rek. 2,00 €
Stosowane w przypadku paradontozy , objawiającej się krwawieniem z dziąsła, uczuciem dyskomfortu przy gryzieniu pokarmów, swędzeniem dziąseł.
Inhalacji
Kaina be gydytojo rek. 2,00 €
Kaina su gydytojo rek. 2,00 €

W czasie wyciąg na bazie wody mineralnej i ziół rozprasza się na drobne cząsteczki – aerozol. Inhalacja stoso-wana jest w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych dróg oddechowych oraz w schorzeniach układu krążenia.

Terapia światłem „Bioptron“
Kaina be gydytojo rek. 2,00 €
Kaina su gydytojo rek. 2,00 €
Stosowana w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, ból gardła, ucha itp.), zmęczenia, zaburzeń snu, chorób skóry , w leczeniu ran i blizn, łagodzeniu bólu.
Galwanizacja /amplipulsterapia /terapia prądami inter-ferencyjnymi (ze skierowaniem od lekarza)
 
Kaina su gydytojo rek. 2,00 €
O działaniu przeci-wzapalnym, przeciwbólowym, uspokajającym, rozszerzającym naczynia krwionośne, odprężającym mięśnie, pobudzającym sekrecję.
Ultrasonografia /elektroforeza /elektrostymulacja (ze skiero-waniem od lekarza)
 
Kaina su gydytojo rek. 2,00 €
O działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólo-wym, uspokajającym, rozszerzającym naczynia krwionośne, odprężającym mięśnie, pobudzającym sekrecję.
Oczyszczanie organizmu przy użyciu urządzenia „Bio Detox“
Kaina be gydytojo rek. 7,00 €
Kaina su gydytojo rek. -
Zabieg bio-oczyszczający usuwa z organizmu metale ciężkie, neutralizuje wolne rodniki, odbudowuje równowagę energetyczną, poprawia krążenie krwi, oczyszcza skórę, wspomaga właściwe funkcjonowanie wątroby i nerek, zwiększa skuteczność leczenia chorób reumatycznych.
Basen solankowy ze strumieniami dla dzieci w wieku od 7 lat
Kaina be gydytojo rek. 5,00 €
Kaina su gydytojo rek. 4,00 €
Miłe i przytulne otoczenie, podwodne strumienie wody mineralnej i powietrza masujące ciało o różnej mocy – to doskonały środek leczniczy i hartujący ciało.
Kąpiel dwukomorowa
Kaina be gydytojo rek. 4,00 €
Kaina su gydytojo rek. 3,20 €

lecznicze kąpiele solankowe na kończyny. Skutecznie leczą różne choroby obwodowego układu nerwowego i naczyń krwionośnych, łagodzą bóle stawów drobnych.

Natrysk Szarko
Kaina be gydytojo rek. 5,50 €
Kaina su gydytojo rek. 4,50 €
Wyposażony jest w specjalne urządzenie, który przy użyciu strumienia wody mineralnej masuje całe ciało (z wyjątkiem głowy). Natrysk jest wskazany w leczeniu niedociśnienia tętniczego, objawów zespołu zmęczenia, zaburzeń funkcyjnych układu nerwowego, otyłości.
Natrysk wstępującego
Kaina be gydytojo rek. 3,50 €
Kaina su gydytojo rek. 3,00 €
Podczas natrysku wstępującego wytryskujące strumienie wody masują okolice krocza pacjenta, który w tym czasie siedzi na  specjalnym siedzeniu. Zabieg stosuje się przy hemoroidach (nie dających cech krwawienia), w przewlekłym zapaleniu pęcherza moczowego, zapaleniu gruczołu krokowego, zapaleniu odbytnicy w okresie remisji, przewlekłych chorobach ginekologicznych.
Irygacje ginekologiczne (ze skierowaniem od lekarza)
Kaina be gydytojo rek. -
Kaina su gydytojo rek. 4,50 €
Mikrolewatywa (ze skierowaniem od lekarza)
Kaina be gydytojo rek. -
Kaina su gydytojo rek. 3,20 €
Lewatywa
Kaina be gydytojo rek. -
Kaina su gydytojo rek. 3,00 €
Płukanie jelita (tylko ze skierowaniem od lekarza)
Kaina be gydytojo rek. -
Kaina su gydytojo rek. 7,50 €
Poprawia krążenie jelitowe, przemianę materii organizmu, zabezpiecza przed samozatruciem, normalizuje funkcje jelit.
Zabiegi wodne w pigułce -Metoda „Gorąca i zimna“ dr. Kneippa
Kaina be gydytojo rek. 10,00 €
 
Zabiegi wodne w pigułce -Program tonizujący zasilający energią
Kaina be gydytojo rek. 10,00 €
 
Zabiegi wodne w pigułce -Odmładzanie skóry
Kaina be gydytojo rek. 10,00 €
 
Zabiegi wodne w pigułce -Profilaktyka cellulitu /Usuwanie toksyn
Kaina be gydytojo rek. 10,00 €
 
Zabiegi wodne w pigułce -Redukcja wagi /Stresu /Bólu
Kaina be gydytojo rek. 10,00 €