Godziny pracy

Pn – Cz 10.00-21.00
Pt – So 10.00-22.00
N 10.00-21.00

 24.12.2017: 10.00 – 19.00 godz.
31.12.2017: 10.00 – 19.00 godz.
01.01.2018: 12.00 – 21.00 godz.