Strefa dziecięca

NOWOŚĆ! W strefie dla dzieci czynna jest łaźnia dla najmłodszych. Dostosowana jest ona dla dzieci zarówno pod względem temperatury, jak i wygody.
Temperatura 40°C, wilgotność 95%.

W Parku Wodnym specjalnie dla maluchów zaplanowano strefę najlepszej zabawy, gdzie będą one mogły wspinać się na mosty małp i zaglądać do ich jaskiń, kąpać się w górskiej rzeczce, spacerować po prawdziwym morskim piasku i cieszyć się towarzystwem zwierząt z dżungli.

 

Rodzice są proszeni o niepozostawianie dzieci w tej strefie bez opieki!

 

W strefie dziecięcej sprzedawane są następujące usługi z zakresu opieki nad dziećmi.

 

 

Zasady obowiązujące na terenie z opieką nad dziećmi

 

 1. Na terenie z opieką nad dziećmi sprzedawane są następujące usługi z zakresu opieki nad dziećmi. W jednym czasie może być doglądane maks.15 dzieci.
 2. Usługi sprzedawane na terenie z opieką nad dziećmi przeznaczone są dla dzieci w wieku od 5 roku do 14 lat, których rodzice spędzają wolny czas w Parku Wodnym w Druskiennikach.
 3. Rodzice lub inne osoby upoważnione przed wykupieniem usługi opieki nad dzieckiem powinni zapoznać się z obowiązującymi przepisami, dostępnymi w strefie dla dzieci.
 4. Rodzice lub inne osoby upoważnione mogą zostawić dzieci w wieku od 5 do 14 lat w strefie opieki nad dzieckiem pod warunkiem, że pozwala na to stan zdrowia i sprawność fizyczna dziecka. Rodzice lub osoby upoważnione biorą pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka.
 5. Pracownik doglądający dzieci mocuje u ręki każdego dziecka papierową bransoletkę identyfikacyjną, którą dziecko musi zachować do chwili pobytu pod nadzorem pracownika.
 6. Rodzice lub inne osoby upoważnione, które pozostawiły dzieci w strefie opieki, otrzymują bransoletkę identyfikacyjną. Grzywna za zgubienie bransoletki –  2,90 EUR.
 7. Bransoletka identyfikacyjna rodziców lub innych osób upoważnionych rejestruje czas wykupienia i zawieszenia usługi opieki nad dzieckiem, tj. początek i koniec świadczenia usługi. Przystawienie bransoletki identyfikacyjnej do czytnika strefy dla dzieci stanowi potwierdzenie zapoznania się rodziców lub innych osób upoważnionych z treścią regulaminu strefy dla dzieci i zobowiązuje do jego przestrzegania. Opłaty za usługi opieki nad dzieckiem dokonywane są w kasie przy wyjściu.
 8. Dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat na terenie z opieką nad dziećmi mogą przebywać tylko pod opieką jednego z rodziców lub z osobą pełnoletnią, która jest odpowiedzialna za dzieci.
 9. Dla gości, którzy odwiedzają Park Wodny i posiadają abonament, wszystkie usługi związane z opieką nad dziećmi są odpłatne.
 10. Ceny usług z zakresu opieki nad dziećmi (5-14 lat):
  – opieka dla 1 dziecka 1 godz. – 2,5 EUR;
  – dodatkowy czas spędzony przez 1 dziecko 1 – 15 min. – 1,5 EUR.
 11. Rodzice lub inne osoby pełnoletnie, które są odpowiedzialne za dzieci, którzy pozostawili dzieci na terenie z opieką nad dziećmi na czas określony, zobowiązani są do odebrania dzieci niezwłocznie po zakończeniu się czasu.
 12. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców lub inne osoby upoważnione ze strefy opieki  o godzinie określonej w informatorze rejestracyjnym, naliczana jest dodatkowa opłata za każde kolejne 1-15 min.
 13. Rodzice lub inne osoby pełnoletnie, które są odpowiedzialne za dzieci mają prawo zostać razem z dziećmi na terenie z opieką nad dziećmi
 14. Niepełnosprawne dzieci na terenie z opieką nad dziećmi mogą przebywać tylko pod opieką jednego z rodziców lub innej osoby pełnoletniej, która jest odpowiedzialna za dzieci.
 15. Rodzice lub inne osoby pełnoletnie, które są odpowiedzialne za dzieci, którzy chcą pozostawić dzieci na terenie z opieką nad dziećmi, muszą poinformować personel pracujący na terenie z opieką nad dziećmi, na jak długo pozostawiają dzieci i zostawiają informację gdzie będzie można ich znaleźć.
 16. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania zasad Regulaminu Parku Wodnego w Druskiennikach i wskazówek personelu pracującego na terenie z opieką nad dziećmi.
 17. W przypadku urazu lub złego samopoczucia dziecka pracownik strefy doglądu dzieci ma prawo zaprowadzić je do punktu opieki lekarskiej, zaś pracownicy parku wodnego muszą skontaktować się z rodzicami dziecka i poinformować ich o miejscu jego przebywania.
 18. Dzieci do lat 3 na teren z opieką nad dziećmi wpuszczane są tylko w pampersach.
 19. Zabrania się dzieciom żucia gumy, przynoszenia ze sobą produktów spożywczych, napoji oraz ich spożywania.
 20. Zabrania się dzieciom przepychania się, nietaktownego zachowywania się, tworzenia niebezpiecznych sytuacji dla siebie lub innych dzieci.
 21. Zabrania się dzieciom posiadania ze sobą rzeczy, które nie są im niezbędne na ternie z opieką nad dziećmi.
 22. Surowo zabrania się dzieciom dotykania urządzeń elektrycznych, kablii i innej techniki, która znajduje się na terenie z opieką nad dziećmi.
 23. Z urządzeń znajdujących się na terenie z opieką nad dziećmi należy korzystać zgodnie ze wskazówkami personelu pracującego na terenie z opieką nad dziećmi.
 24. Zjeżdżalnia jest przeznaczona wyłącznie dla dzieci do 14 lat.
 25. Dzieci, które nie słuchają wskazówek personelu pracującego na terenie z opieką nad dziećmi, nieprzestrzegają zasad niniejszego Regulaminu zostają oddane rodzicom lub innym osobom pełnoletnim, które są odpowiedzialne za dzieci. Pieniądze za zapłacony lecz niewykorzystany czas nie są zwracane.
 26. Na 30 min przed końcem pracy parku wodnego usługa doglądu dzieci nie jest rozpoczynana.