Program lojalnościowy „Przyjaciel”

Program lojalnościowy „Przyjaciel”

1. Cel programu – zrzeszyć jak największe grono lojalnych klientów odwiedzających Park Wodny.

2. Istota programu – lojalny klient ma możliwość korzystania z usług świadczonych przez Park Wodny w Druskiennikach w cenie 0,01 €, pod warunkiem, że wcześniej  w ciągu roku zakupił 5 biletów do Parku Wodnego w Druskiennikach bez rabatu.

3. Program lojalnościowy dotyczy wszystkich biletów zakupionych w dowolny dzień tygodnia.

4. Lojalny klient Parku Wodnego w Druskiennikach określany jest mianem „Przyjaciela” (dalej – „Przyjaciel”).

5. Wizyta z kartą „Przyjaciela” – wizyta w Parku Wodnym w Druskiennikach, podczas której należy okazać kasjerowi kartę „Przyjaciela” przed zakupem biletu.

6. Opis programu:

  • Klient, który zechce przystąpić do programu lojalnościowego, wypełnia kwestionariusz (tekst kwestionariusza został przygotowany w trzech wersjach językowych – litewskim, polskim, rosyjskim). Informację na temat programu lojalnościowego klient może znaleźć na stronie internetowej Parku Wodnego w Druskiennikach www.aquapark.lt lub w kasach Parku Wodnego w Druskiennikach.
  • Po wypełnieniu kwestionariusza klient wnosi opłatę za wydanie karty „Przyjaciela” – 1 €.
  • Klient składa kasjerowi przy zakupie wybranego biletu w ramach programu lojalnościowego wypełniony kwestionariusz, w którym zaznacza część (C lub B+C) oraz rodzaj biletu (dorośli, seniorzy, uczniowie, dzieci) i okazuje dokument tożsamości ze zdjęciem.
  • Podczas pierwszej-piątej wizyty „Przyjaciele” są uprawnieni do zakupu dowolnego biletu (na 2, 3, 4 godz. lub na cały dzień), natomiast w trakcie szóstej wizyty otrzymują bilet uzależniony od największej liczby wizyt o określonym limicie czasu w cenie 0,01 €. Jeśli liczba wizyt o dwóch określonych limitach czasu pokrywa się wówczas klient otrzymuje bilet o dłuższym limicie czasu.
  • Podczas szóstej wizyty „Przyjaciel” zapłaci tylko 0,01 €.

7. Karta „Przyjaciela” i jej termin ważności

  • Karta „Przyjaciela” jest ważna przez okres pięciu lat kalendarzowych od dnia jej wydania.
  • Kartę „Przyjaciela” po przekroczeniu terminu jej ważności można przedłużyć na podstawie odrębnej decyzji dyrektora firmy.
  • W przypadku zgubienia / zniszczenia karty „Przyjaciela” wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu przez właściciela opłaty w wysokości 3 €, związanej z kosztami wyrobienia nowej karty oraz przeniesienia na nią danych.
  • Zniżki udzielane z tytułu posiadania karty „Przyjaciela” nie sumują się z innymi zniżkami i nie obejmują abonamentów.